Kết quả: Trường Tiểu học Tòng Bạt được nhất toàn đoàn về các môn thi.